Thánh ca Lê Anh

Bài hát Thánh ca Lê Anh

5:30

Xin Mẹ Dìu Con - Lê Anh

4:54

Mẹ Yêu Dấu - Lê Anh

5:26

Lặng Ngắm Mẹ - Lê Anh

4:22

Dâng Mẹ Ngàn Hoa - Lê Anh

5:53

La Vang - Lê Anh

6:12

Sắc Hoa Dâng Mẹ - Lê Anh

7:54

Năm Sắc Hoa - Lê Anh

6:22

Ngũ Bái - Lê Anh

4:54

Kết Hoa - Lê Anh

6:40

Tiến Hương - Lê Anh

Album Thánh ca Lê Anh

14 Bài hát
10 Bài hát
13 Bài hát

Hồn Thai Nhi - Lê Anh

14 Bài hát

Lời Thai Nhi (2012) - Lê Anh

Video Thánh ca Lê Anh