Update ngày 18/01/2017: Do lỗi ổ cứng máy tính, hiện tại tôi không còn ảnh chất lượng cao nữa. Thành thật xin lỗi

Website chúng tôi nhận cung cấp ảnh Công giáo chất lượng cao phục vụ cho việc in ảnh kích thước lớn, mọi chi tiết liên hệ

Đinh Văn Hào

Mobile: 01682943710

Email: tacgia.luca15@gmail.com

Demo ảnh (Ảnh đã được thu nhỏ lại cho phù hợp với tốc độ load website, chúng tôi sẽ gửi bản demo khi ảnh zoom lớn để các bạn kiểm tra chất lượng ảnh gốc)

Ảnh Chúa chiên lành đẹp

Ảnh Mẹ Hằng cứu giúp đẹp

Ảnh Gia đình Thánh gia đẹp

 

Category:

Abouts

Báo phim lỗi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*